این ما هستیم که سقوط کردیم نه توپولف !

متاسفانه عده ای - آگاهانه یا نا آگاهانه - بر این باورند که برند هواپیمای سقوط

کرده (در مسیر تهران-ایروان) یعنی توپولف علت اصلی سقوط است !!!

باید عرض کنم که ما در کارنامهء خود سقوط "هرکولس C130 " ، "ایرباس A300 "،

"بوئینگ 727 و 747 " ، "انواع آنتونف و توپولف" ، "شکاری های F14 - F5 -F4 " ،

"جت سبک فالکن" ، " فوکر F27 " ، "سسنا یک موتوره"، " هلیکوپتر بل 205 و 206 "

"هلیکوپتر UH-1 " و " جت رنجر" و "کبری" و "سیکورسکی" ، " انواع سوخو و میگ" ... 

و حتی "گلایدر بلانیک L13 "را داریم . بنابراین خیلی مضحک است که روی برند یک

هواپیما زوم کنیم .

مدیریت در هوانوردی ما (جنگی یا بازرگانی) بسیار ضعیف است . اشخاص بسیار

ناوارد و بی مسئولیت در سمت های گوناگون - از برج مراقبت تا هندلینگ آشیانه -

به کار گمارده شده اند . چک لیستهای پروازی ناقص و سرسری پر می شوند و گاه

حتی هواپیما بدون چک لیست پرواز می کند . قوانین مربوط به استراحت هواپیما

و اوورهال آنها اصلا رعایت نمی شوند . قطعات متفرقه و معیوب و دست دوم به جای

قطعات خراب نصب می شوند ... تابحال ندیده و یا نشنیده ام که حتی برای سقوط

یک هواپیمای سبک سمپاش یک نفر مقصر شناخته شده و محکوم شود .

بنابراین با بهانه قرار دادن نوع هواپیما یا کشور ساخت آن نباید مثل همیشه قضیه

را کش داده و دست آخر ماستمالی کنیم . خود را گول نزنیم . 

/ 0 نظر / 12 بازدید