تقاضای مکرر و موکد از ریاست محترم قوه’ قضائیه و شورایعالی قضائی

    " شوراهای حل اختلاف دادگستری را منحل کنید "

لزومی ندارد به کثرت خطاها و حتی افتضاحات این شوراها اشاره کنم . بازرسی

محترم قوهء قضائیه بهتر از بنده مطلع است . ادامهء کار شوراهای فعلی یعنی  :

« بی قانونی مطلق ، با ظاهری قانونی »

/ 0 نظر / 14 بازدید