دلفين ها در نيشابور !

بالاخره معلوم نشد یک نهنگ و حدود ۱۵۰ دلفین در سواحل ایران چگونه تلف

شده اند . آلودگی نفتی ، پساب های صنایع ، رادارها ،سونار زیردریایی ها ،

صید صنعتی ، ویروس ها ، کشتی ایکس ، خودکشی غریزی ......

نتیجه چندین هیئت تحقیق و صرف وقت و بودجه آخرش می رسد به اینکه

هر دستگاهی با قاطعیت محض  خود را مبرا و دیگری را مقصر می داند .

نتیجهء نهایی* ماست مالی شدن* قضیه است ، درست مثل انفجار عظیم

قطار نیشابور ، مثل فرو ریختن فلان سد یا فلان پل  قبل از افتتاح ،  مثل

خشک شدن چند تالاب بزرگ، مثل سقوط یک دوجین هواپیمای مسافری یا

 یا ترابری یا نظامی ... لطفا بقیه را خود  اضافه نمایید .

/ 0 نظر / 4 بازدید