میهن خویش را کنیم ویران ...

گویا کارهایی نظیر خشک کردن دریاچه پریشان و احداث جاده ابر و آسفالت کردن

دماوند! را دیگر نباید در زمرهء ندانم کاری و سهو قرار داد . به قدری این اعمال شدت

و وسعت یافته که تنها میتوان با نام "خیانت" از آنها نام برد .

میان گذر دریاچه ارومیه ، احداث اتوبان در قلب پارک ملی گلستان ، احداث سد

سیوند ، اکتشاف نفت در میانکاله و پارک ملی کویر ، کنارگذر تالاب انزلی ، عبور

جاده و خط لولهء نفت از خجیر و سرخه حصار ، تعیین کردن کلوت های شهداد به

جای هدف در رزمایش نظامی و ... تنها بخش ناچیزی از این "خیانت های خدمت نما"

است . آنچه جای تاسف دارد اینکه غایت و نهایتی در این سیاهه دیده نمی شود و

روزانه و مستمر بر این فهرست افزوده می شود . حال بشنوید این آخری را :

محوطهء باستانی تخت رستم در همین استان تهران به تصرف ارتش درآمده است

و عنقریب که شاهد حصارکشی و حتی برگزاری رزمایش در آن باشیم .

 آتشکدهء باستانی تخت رستم از دورهء ساسانیان به جای مانده و در نزدیکی

شهریار قرار دارد . جالب است که یک اثر باستانی به همین نام در سمنگان افغانستان

وجود دارد . با توجه به مجاورت لشکر ٣٣ توپخانه با محوطهء باستانی یاد شده

آیندهء جالبی برای این اثر تاریخی متصور نیست .

/ 0 نظر / 13 بازدید