همبستگی غرور آفرین

یکی از دوستان که با خانم ط شخصآ ملاقات و گفتگو کرده می گوید که این خانم

(منظور همان خانمی که برای دستگیری گربه ها به خانه اش هجوم برده اند )

نقل کرده در این دو روز تعداد زیادی تماس تلفنی و حضوری داشته که همه به ایشان

تسلی خاطر داده و بر مسببین و عاملین حادثهء شرم آور لعنت کرده اند . ایشان

از این برخوردها آرامش خاطر خود را تا حدود زیادی بدست آورده اند اما هنوز وقتی

می گوید نمی داند چه بلایی سر گربه هایش آورده اند بی اختیار اشک می ریزد .

ایشان تعجب می کرده که بیشتر این افراد تماس گیرنده غریبه بوده اند و نمیداند

چگونه شماره تلفن یا نشانی وی را یافته اند . در میان تماس گیرندگان همسایه و

هم محل و استاد دانشگاه و پزشک و دامپزشک و وکیل و کاسب و حتی کارمند خود

شهرداری بوده است ...

بر اساس گفتهء دوستمان امروز بعد از ظهر آقای دکتر آل داوود و آقای دکتر جوالچی همراه

یکی دیگر از اعضای انجمن حمایت از حیوانات ، شخصآ با خانم ط ملاقات کرده و ضمن

دلجویی از ایشان قول مساعدت داده اند که انجمن (در حد مقدورات قوانین ایران )

موضوع ایشان را با جدیت پیگیری خواهند کرد .

جمیعآ موفق باشند انشاالله .

/ 0 نظر / 11 بازدید