گمشده در هیاهو

غوغاسالار هستیم ، چه مردم و چه مسئولین . گرد هر چیزی که هیاهو بلند شود می پلکیم

و به نوعی با فضای آرام مشکل داریم . زود جوگیر می شویم و زود هم از یاد می بریم ...

به هر حال هرسال شب عید یک جنبش اغتشاش گونه همهء ایران را فرا می گیرد . همهء

کارهای روزمره و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ما به حالت تعطیل درآمده و حدود

یک ماه و نیم همهء مملکت وارد اغماء شده و بعد هم که خارج می شویم چیزی به یاد

نمی آوریم . و دوباره روز از نو و تکرار از نو ...

                                           **********                                                       

خبر کوتاه بود و خلاصه . اواخر اسفند منتشر شد اما هیچ جا و هیچ وقت کسی دربارهء آن

صحبتی نکرد . نه نقدی و نه بحثی و نه اشاره ای . چرا ؟ فقط چون شب عیده !

ایران رسمآ تقاضای عضویت دائم در پیمان شانگهای نمود .

همین . 

/ 0 نظر / 4 بازدید