رحمتی یا لعنتی ؟

گفته می شود تنها وزیری بود که از دولت قبل به دولت نهم راه یافته بود . کاری هم به کارنامهء

وزارتی اش ندارم . اینکه چند کیلومتر اتوبان کشید یا چند تونل زد یا چند پل ... ولی در زمینهء

زیست محیطی یادگارهای بسیار منحوسی از خود بر جای گذاشت . میان گذر دریاچه ارومیه،

کنارگذر تالاب انزلی ، اتوبان ! گلستان ، جادهء ابر ، اتوبان تهران - شمال ... و ده ها میراث سیاه

دیگر . هر چه بود رفت . فقط امیدوارم خلف وی - آنطور که در ایران مرسوم است - کاری نکند

که رحمت فرستیم بر سلف وی !

/ 0 نظر / 3 بازدید