ضرورت نظارت جدی و شفاف بر عملکرد جمعی و فردی ارگانهای نظامی و انتظامی

وقایع اخیر قیامدشت و رودهن و ورامین و ... را حتما شنیده اید . تجاوز به عنف در جلوی

چشم اعضای خانواده ... جای دیگر در وسط شهر و در روز روشن ... جای دیگر در چند

متری یک نهاد نظامی و انتظامی ...

حداقل در یک مورد گزارش شده که دو مامور نیز در تجاوز شرکت داشته اند که به روال

همیشگی ابتدا تکذیب شد و بعد گفتند مامورنما بوده اند .

حداقل لینک خبر یکصد جرم مهم را همینجا می توانم قرار دهم که توسط مامور نما ها

صورت گرفته : از زورگیری و اخاذی تا آدم ربایی و تجاوز و قتل .

تمامی این خبرها دلالت محرز دارد بر ضعف نظارت - و در بسیاری موارد عدم نظارت - بر

عملکرد ضابطین قانون و عوامل نیروهای بسیار متنوع نظامی و انتظامی .

سخن در این باب بسیار است ... متاسفانه .

/ 0 نظر / 12 بازدید