... به خاطرنجات زمين

 
حالا ديگر نفت صددلاري هم سوداگران بين المللي را ارضا نمي کند .
مي فرمايند به علت سقوط ارزش دلار بايد به نفت دويست دلاري فکرکنيم !
صد البته که براي زراندوزان داخلي و خارجي نفت پانصد دلاري هم جاي رشد
خواهد داشت .
ازسوي ديگر هشدارهاي متخصصين اقتصاد نيزمدام درحال افزايش است .
اينکه بايد منتظررکود ، تلاطم و حتي فاجعه دراقتصاد جهان باشيم ... به هر
حال بازنده جهان سوم و پايين تر ها خواهند بود .
حالا بشنويد از سازمانهاي فعال زيست محيطي و بين المللي که اين روزها
بسيار خرسند و دلشاد هستند! چون چندين سال است که مهمترين خطربراي
زمين را گرم شدن آن مي دانند و مهمترين عامل اين گرم شدن را استفاده از
سوخت هاي فسيلي مي دانند و سالهاست که خواهان انرژي پاک وطبيعي
هستند ( نظير نيروگاههاي خورشيدي و بادي ) . اما مهمترين مانع ،مقرون
به صرفه نبودن بيوانرژي ها بود ... تا امروز که ديگر اوضاع تغيير کرده
و ... سبزها بسيارخوشحال هستند .
نه به خاطرگراني ، به خاطرنجات زمين .
.
/ 0 نظر / 3 بازدید