منوريل يا مترو ؟

گاهی اوقات برخی موضوعات ساده چنان بحث روز می شوند که یادمان می رود

با چه مشکلات اساسی روبرو هستیم ...

باور کنید هم مترو  نیاز داریم هم منو ریل و تازه بعد هم باید بگردیم دنبال راه حل

های جدیدتر ، شاید روزی از این ترافیک تهران خلاص شویم .

اینکه چگونه برخی دسته بندی های درونی ، چه نمود هایی پیدا می کنند برای

صف آرایی و حتی روکم کنی! واقعآ  جای تعجب و تاسف دارد .

/ 0 نظر / 4 بازدید