تکرار درخواست از ریاست محترم قوه’ قضائیه

ماجرای کشتار خانوادگی در ولنجک را حتمآ شنیده اید . باز هم پای اشتباه عمدی

یا سهوی شورای حل اختلاف در میان است . یکی از مقتولین هم از اعضای همان

شورایی است که قرار بوده  اختلاف میان اعضای یک خانواده را حل و فصل کند !!!

....

شوراهای حل اختلاف دادگستری در عمر کوتاه خود کارنامهء بسیار ناشایست

 و غیرقابل قبولی از خود بر جای گذاشته اند .

این شوراها قرار بوده وسیلهء "ریش سفیدها" و "معتمدین هر محل" تشکیل و اداره

شوند که به جایش هر چه جوانک و نورچشمی و دردانه بوده نشسته اند و تازه "اهل

محل" هم نیستند چه رسد به "معتمد محل" .

این شوراها قرار بوده طرفین را به سمت صلح و سازش سوق دهند نه اینکه خارج از

صلاحیت خود به "صدور حکم" بپردازند .

این شوراها قرار بوده باری از دوش محاکم بردارند ولی با عملکرد بسیار غلط و غیر

موجه خود بار اضافه ای بر محاکم رسمی تحمیل نموده اند . در بسیاری از موارد

صدور یک حکم غلط یا مغرضانه از سوی شورا باعث مفتوح شدن چندین پروندهء جدید

در محاکم رسمی شده و باصطلاح قوزبالاقوز دستگاه قضا شده اند . 

بر اساس شنیده های غیر رسمی قرار شده اجرای احکام کاملا از اختیارات شوراها

حذف شود که (در صورت صحت) تصمیم بسیار شایسته و صحیحی است ولی کافی

نیست . شوراها کماکان به اشتباهات فاحش خود ادامه داده و حیثیت و اعتبار

دستگاه قضایی را بر باد می دهند .

توجه ویژهء شورای عالی قضایی و شخص آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه به

مقولهء شوراها حاکی از کثرت خطا در شوراها و ضعف دستگاه نظارت و بازرسی

این نهاد دارد .

در انتها یکبار دیگر مصرانه و موکدآ از تمامی مسئولین قوهء قضائیه تقاضا دارد قبل

از آنکه مسئلهء شوراها به معضلی فراگیر تبدیل شوند کل این نهاد را منحل نموده

و به جای آن به استفاده از دانش آموختگان مجرب حقوق پرداخته و به توسعه و

افزایش محاکم رسمی اقدام نمایند . انشاءالله .

/ 0 نظر / 12 بازدید