خودسوزی و جگرسوزی

واقعا جگر هر انسانی می سوزد وقتی که حادثه و پی آمدهای آن را می شنود .

اصل خبر کوتاه است . فردی معترض "و قطعآ مستاصل" در برابر مجلس خود را با

بنزین به آتش کشیده و کمی بعد جان می سپارد . حیرت اینکه هیچ کس به نام

و وضعیت وی اشاره ای نمی کند و هر کس به فکر کلاهی از این نمد برای خویش

و امیال خویش است .

- مجلسیون و هواداران ایشان به جای حداقل ِ احترام به یک همکیش و هموطن

که جان خود را از دست داده "رسمآ" شروع کرده اند به لجن مال کردن حیثیت

آن فرد . بابا حالا جانباز بوده یا نه ، بیکار و معتاد هم بوده یا نه ، تازه دارند کشف

می کنند که توطئه ای در کار بوده !!!!!!! برای مخدوش کردن چهرهء مجلس !!!!!!!!!!

واقعآ جای شرم دارد که در سخنان اولیای عظیم الشان حتی یک کلمه اظهار تاسف

خشک و خالی شنیده نمی شود .

- بر اساس آنچه منتشر شده حدود ٣ هفته قبل هم فردی که مقابل دفتر ریاست

جمهوری خودسوزی نموده است از زلزله زدگان بم بوده است .

- در هفتهء قبل دو روز بارندگی شدید در تهران بود . در هر دو روز هم در مقابل ساختمان

مجلس در میدان بهارستان (حدود ساعت ٧ شب) در ترافیک بسیار سنگینی گیر افتاده

بودم . شخصآ شاهد دو نزاع شدید بودم . یکبار بین دو نفر موتورسوار و یکبار هم بین

مردم با مامورین راهنمایی و انتظامی که یک ورودی به میدان بهارستان را کاملا مسدود

کرده بودند . در هر دو مورد مامورین متعدد و مجهز حراست مجلس با خونسردی و

بی تفاوتی کامل نظاره گر محض بودند .تا کلانتری بهارستان هم ۴ قدم فاصله بود ...

_ بارها و بارها دیده ام در شلوغ ترین و حساس ترین نقاط شهر نزاعی درگرفته و

مردم برای تماشا ! گرد آنها حلقه زده اند . و نکتهء اسف بارتر اینکه مامورین کلانتری

یا حفاظتی که در دو قدمی بوده اند ، خود نیز به تماشای نزاع و حظ بصر !! مشغول

بوده اند .

- بر اساس گفتهء شاهدان عینی ، آن مرحوم ابتدا قصد داشته دقیقا در ورودی

مجلس خود را بسوزاند اما مامورین انتظامی ضمن تمسخر وی ، او را با زور به

پیاده روی آنطرف خیابان منتقل می کنند و با خنده می گویند حالا اینجا هر غلطی

دوست داری بکن !!! و حتی هنگام خودسوزی نیز با خونسردی نظاره گر بوده اند

و تنها چند عابر داد و فریاد می کنند که کسی کپسول اطفای حریق ندارد ؟ که

خیلی زود دیر می شود .

- در مقابل ِ دشنام دهندگان به این بندهء خدا (که اغلب حکومتی هستند) ، مدافعین

هم متاسفانه کاری به هویت و رنج و مصیبت دو فرد یاد شده ندارند و فقط آن را

بهانه ای قرار داده اند برای حمله به شخص یا جناح خاص یا اصلا کل طیف نامطلوب.

...

اگر مرحومین ذکر شده اخیرا جان خود را از دست دادند ، بسیاری از مردم و نهادها و

مسئولین ما رافت و وجدان و انسانیت خود را مدتهاست از دست داده اند .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید