نوساز ، صفر کیلومتر و شیلنگ

خانه ای در محلهء ما در دست ساخت بود - که به یقین شما هم عین آن را دیده اید - و سازندهء با وجدان طبق معمول ! اضافه بنا داشت چون جریمه ای که باید بپردازد کمتر از یکدهم سود اضافه بنا می شود . وی حدود ۹۷ درصد عرصه را به اعیانی اختصاص داده      بود و تنها چند متر را برای خالی نبودن عریضه به عنوان حیاط! نگاه داشته بود . شهرداری   وقت در مرحلهء پایان اسکلت فلزی کار را متوقف نمود . کشمکش نامبرده با شهرداری به    جایی نرسید و حدود ۵ سال اسکلت فلزی به حالت متروکه باقیمانده بود . زنگ زدگی در   برابر باران و برف و اعوجاج ستونها در اثر روشن کردن آتش در پای ستونها - توسط افراد       بی خانمان - کاملا در ستونها نمایان بود . بالاخره شهردار عوض شد و باز هم طبق معمول برای کسب وجهه ملاقات عمومی روزانه برپا داشت . سازنده با مراجعه و کسب دستور مستقیم از شهردار جدید - ضمن پرداخت جریمه - پس از دو سال کار آپارتمانهای نوساز !     را به قیمت روز فروخت ... خانهء دیگری را هم سراغ دارم که حدود ۲۱ سال است منتظر    پایان کار است تا به عنوان نوساز فروخته شود !

برای تحویل خودروی صفر کیلومتر به همراه یکی از اقوام به جادهء کرج رفته بودیم . حدود   سال ۷۸ بود و مالک بیش از دوسال بود که پول را واریز کرده و در نوبت تحویل قرار داشت . از ساعت ۸ صبح تا نزدیک ۵ بعد از ظهر در سالن انتظار نشسته بودیم . تقریبا همه رفته بودند   به جز ۳ نفر و همراهانشان . بالاخره آقای مسئول تحویل آمد و گفت که خودروها در پارکینگ پیدا نمی شوند !!! و چون آخر وقت است خود شماها هم بیایید تا شاید زودتر یافت شوند!    به زمین وسیع و روبازی هدایت شدیم که تا چشم کار می کرد خودروی صفرکیلومتر! در آنجا پارک شده بود . تقریبآ روی همهء خودروها را یک لایهء ضخیم خاک و گل پوشانده بود و خود همین باعث عدم تشخیص رنگ و مشخصات خودرو می شد و یافتن ماشین را مشکل تر      می نمود . بسیاری از خودروها باد چرخ هایشان کاملا خالی و روی رینگ خوابیده بودند ... سرانجام خودروی ما پیدا شد در حالیکه کف آن پوسیده و حتی قسمتی از آن کاملا سوراخ  شده بود ... معلوم بود شش هفت سالی هست که در پارکینگ خوابیده تا نوبت ما شود!!ازتحویل گرفتن خودداری کردیم و دردسرهای بعدی ...  

تقریبآ همهء نهادها و اشخاص مطلع پیش بینی کرده بودندکه به محض شروع سهمیه بندی بنزین - موقتآ هم شده - قیمت خودرو افت کرده و فروش آن کاهش می یابد . اما در عمل  همه چیز برعکس شد . خودروسازان - که سالهاست رابطهء منحوس ایشان با بازار سیاه بر همگان آشکار شده - با قرار دادن پای خود بر شلنگ ! خروجی را محدود کرده و با ایجاد سهمیه بندی و نوبت دهی بلند مدت ، باز هم ایجاد بازار سیاه تصنعی نموده و میلیاردها    تومان سود نامشروع کسب نمودند . جالب اینکه در راستای نیات خیرخواهانه!! اخیرا اعلام نمودند به منظور کنترل بازار !!!! چند هزار دستگاه را به صورت نقدی-فوری بعد از ۱۵ اسفند    به فروش می رسانند .در واقع اینکه: عنقریب است که خودروهای صفرکیلومتر! به مدل پارسال ملقب شده و فروش آن احیانآ با مشکل مواجه شود . از یک نمایندگی این سوال را می پرسم  با صراحت می گوید شما بخر ید ما با کارخانه هماهنگ کرده ایم در کارت مدل ۸۷قید شود! وقتی می پرسم آیا خودروساز اختیار چنین جعلی را دارد با تعجب می گوید : شما فکر          می کنین اگر بنویسند مدل سال ۸۶  یعنی واقعآ تولید سال هشتاد و شیشه ؟!   

/ 0 نظر / 3 بازدید