چراغی که به خانه رواست ...

متن تفاهمنامه ایران و عراق برای بیابان زدایی در این کشور

آقا اگه بیل زنی ، اول باغچهء خودتو بیل بزن .

همهء معضلات زیستبوم ایران را کاملا حل کردیم و چون دیگر جایی برای کار نمانده !!

به سراغ سایر کشورها رفته ایم تا مشکلاتشان را حل کنیم .

یه نفر هم می گفت از همه جای دنیا مرتب در خواست می کنند تا ما برویم و مسائل

ایشان را "مدیریت" کنیم !؟*! @ >%؟؟

                                            *************

پی نوشت : مساحت بیابانهای ایران از کل مساحت عراق بیشتر است .

/ 0 نظر / 11 بازدید