تشکل هاي آسيا

 
...  درادامه مطلب به عنوان نمونه به چند تشکل ديگر اشاره مي نمايم . چنانچه ملل آسيايي بتوانند
به همکاري نزديک ( درچارچوب قاره اي ) بپردازند به نتايج سريع و فوق العاده اي دست خواهند
يافت .
بايد تاکيد نمايم اين تشکل ها هريک به تنهائي و به صورت مستقل مي توانند تاسيس و اداره شوند
اما چنانچه زيرمجموعه اي ازيک تشکل فراگير قاره اي باشند دستاوردهائي بس عميق ترخواهند
داشت .
 
آژانس هوا فضاي آسيا - طراحي،ساخت وپرتاب  ماهواره ، مطالعات نجومي ، طراحي وساخت
انواع هواپيما وبالگرد ،احداث رصدخانه هاي نوري ، سونار يا فرکانسي  و... ازفعاليتهاي مهم
آن خواهد بود . دربسياري اززمينه هاي فوق تکنولوژي آن درانحصارکشورهاي غربي است .
چنانچه تکنولوژي ژاپن ، هند و قزاقستان با ابزار و امکانات ساير کشورهاي آسيا همراه شود
بسياري از انحصارات شکسته خواهد شد .
 
مجمع همکاري هاي زيست محيطي آسيا - بسياري از کشورهاي آسيايي نگران انقراض گونه
-هاي جانوري و گياهي خود هستند . آتش سوزي جنگلهاي اندونزي ، لکه هاي نفتي خليج فارس
، ظهور آنفولانزاي پرندگان درخاوردور و مديريت  منابع آبي مشترک از جمله موارد بيشماري
است که نيازمند همکاري جدي درون قاره اي است .
 
نيروهاي حافظ صلح آسيا - مي تواند نقش مهمي درپيشگيري و مهار بحران هاي  بين المللي يا
درون کشوري برعهده گيرد . متاسفانه دراغلب اوقات  " ناتو " چنين نقشي را دارد و عملا به
عنوان بازوي اجرايي و نظامي سازمان ملل شناخته شده است . معدود مواردي هم هست ،براي
مثال نيروهاي سازمان وحدت آفريفا ، که ازقضا تجربيات موفقي درمهار مناقشات قاره آفريقا
داشته است . البته نظرنگارنده تشکيل يک پيمان کاملا نظامي - نظير ناتو يا ورشو - نيست
چرا که اين کار مي تواند به افزايش تقابل و تنش بين المللي بيانجامد .
 
/ 0 نظر / 4 بازدید