بانکی ها یا یانکی ها ؟

شخصا یانکی ها را ترجیح می دهم ! چرا ؟ چون شما اگر به یک بانک آمریکایی یا

اروپایی یا حتی اماراتی بروید و حساب باز کنید از شما تشکر می کنند و برای شما

احترام و امتیازات ویژه قائل می شوند . شما برای آنها منبع رونق و اعتبار بانک تلقی

می شوید . درست برعکس بانکی ها (یعنی مال خودمان ) که به مشتری به چشم

"مزاحم" نگاه می کنند و اگر وام یا تسهیلات بخواهید که دیگر "دشمن" محسوب

می شوید . ادب کارکنان بانک ها را هم که دیده اید ، کم از ادب نیروی انتظامی و

بیمه و ... نیست . به هر حال تا زمانی که دولت به حمایت "کاملا بی قید و شرط"

از بانک ها ادامه دهد نتیجه همین است که می بینیم . کلی دروغ و وعده در دادن

جوایزی که اصلا وجود خارجی ندارند . تازه با این همه تبلیغات بانک ها به مردم

نمی گویند که به سپرده های شما هیچ سودی نمی دهیم ! یعنی وقتی گویندهء

تلویزیون می گوید بیست درصد سود علی الحساب اصلا نمی گوید که نرخ تورم

سال گذشته از بیست و پنج درصد هم فراتر رفته است . یعنی بانک ها نه تنها سودی

به مشتری و سپرده گزاران خود نمی دهند بلکه ماهیانه پنج تا ده درصد هم از

ارزش پول مشتری کاسته میشود و این یعنی سود مضاعف بانک ...

خب حالا آقایون طرح تحولی این گوی واین میدان . ولی بر پدر و مادرش لعنت هر کس

اینجا ... یعنی مثل سابق میدان را کاملا برای یکه تازی خودروساز و بانک و بیمه و باقی

انگل های ایرانی کماکان باز بگذارد و بعد هم مدام دم از قیمت جهانی و اقتصاد رقابتی

و مشتری مداری!!!!!!!!!!! و اینجور ادبیات ترجمه ای بزند .

/ 0 نظر / 10 بازدید