باز هم عید ...

جالب است در یکی از قدیمی ترین و معروفترین مرثیه هایی که هر ساله در ایام عاشورا

می شنویم چنین زاری می کنند : ... امروز روز عاشوراست یا "عید قربان" است  ...

کرب و بلا یکسر از "خون"  گلستان است ...

یعنی حتی سرایندهء مسلمان و شیعهء این ابیات هم بخوبی رنگ "عید قربان" را رنگ

"خون" توصیف کرده ...

وبلاگ دوستان را که باز می کنم ، آن گوشهء بالا حدود یک ماه است تبلیغ " طرح 

جهادی ! می کند برای عرضهء دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان . اینکه حالا چرا

نام جهادی بر آن نهاده اند فکر کنم خودشان هم نمیدانند . یا اگر بدانند هم پس در

سالیان قبل ذبح غیر جهادی! بوده است .

مرتب تبلیغ می شود در ٣ مرکز ثابت و ٣٠ مرکز موقت . البته اگر آنجور که در اخبار

آمده ، ذبح در انظار عمومی و در روی آسفالت سرد صورت نگیرد " یک گام به جلو"

محسوب می شود . اما نباید از نظر دور داشت که این طرح فقط مختص تهران است .

یعنی در سرتاسر ایران به همان روال سابق خواهد بود . دوم اینکه امسال با نام طرح

جهادی "روز عرفه" را هم اضافه کرده اند ... تازه تمام مراکز فوق حداقل از یکی دوهفته

قبل جهاد ! خویش را شروع کرده اند و هم در داخل سوله و هم در خارج آن مشغول

مجاهدت بوده و اسکناس است که روی هم می چینند . تازه ٣ مرکز هم قرار است

در تمام طول سال به کاسبی جهادگونه بپردازند . ... همین ۴ روز پیش بود که یکی

از هم محلی ها - که در آپارتمان ده واحدی زندگی می کند - دو لاشهء خون آلود را

درست از چهارچوب درب پارکینگ شان آویزان کرده بود و به جد مشغول سلاخی بود .

حالا چرا ادارات بهداشت و مجتمع قضایی مطهری و صدا وسیما و جام جم و کل اهالی

محل جمع نمی شوند و طومار امضا نمی کنند که ما و کلیهء اهالی همراه میهمانان

عزیزشان درد و مرض نمی گیرند !؟ برای بنده جای بسی سوال است . علاوه بر جوی

خون که هم بداخل پارکینگ و هم پیاده رو و هم خیابان راه پیدا کرده بود ، محتویات

سیرابی و شکنبه هم داخل باغچه ! و جوب آب تخلیه گردید که تا فردا کل محله از

بوی خوش آن فیض می بردند !

جالب اینکه در اخبار ١٨:٣٠ شبکه پنج تهران ، گزارشگر درست جلوی یک کامیون

قراضه با مسئول یکی از این مراکز مصاحبه می کرد و در پشت سر ایشان خیلی

واضح و عادی ! یکنفر داشت گوسفندها را دانه دانه با لگدی که میزد به کف سولهء

طرح جهادی و بهداشتی پرتاب می کرد . آن هم از طبقهء سوم !!! برای اینکه گوسفندان

بیشتری را بتوانند با یک کامیون حمل کنند با قرار دادن تخته ، محل بار را به ٣ طبقهء

عمودی (بر روی هم ) تقسیم کرده بودند که در هر طبقه چند برابر ظرفیت گوسفند

انباشته بودند . رحم و شفقت را برای همهء انسانها و مردم ایران آرزومندم .

/ 0 نظر / 14 بازدید