اسير خويشتن

 
دولت به شدت با مافياي اقتصادي درگيراست .
خبري بود که درچند روزگذشته بازتاب هاي متفاوت ودرمجموع کمرنگي
دررسانه ها داشت . به هرحال صرف طرح اين موضوع نيزجاي تقدير
دارد . اميد که دستاوردي بيش ازگذشته داشته باشد .
اما اين همه باندهاي اختلاس ،ارتشاء،جعل اسناد ،زمين خواري ،قاچاق
ارزوکالا ، قاچاق موادمخدر،قاچاق زنان وکودکان،قاچاق دارو،کلاهبرداري،
فساداخلاقي ،زورگيري ،باج گيري ،رانت خواري،انتشارفيلم هاي سياه و ...
که سالهاست دستگيرشده ومي شوند ، چرا تمامي ندارد ؟ يا حتي کاهش ؟
چندين و چند مدير و مسئول درراس اين باندها بوده اند ؟ اگرتعدادشان
اندک بود که ديگر دادسراي ويژهء کارکنان دولت تاسيس نمي کرديم ...
يا دادسراي ويژهء روحانيت يا ...
به راستي چگونه به اين رودخانهء سياه و بي انتها رسيديم ؟
به ياد سخنان يکي ازاعضاي جريان اصلاح طلب مي افتم که هميشه
تاکيد داشت بدون نقد گذشته نمي توان دست به اصلاح آینده زد .
آيا زمان آن نرسيده که اذعان کنيم بسياري ازمعضلات امروز ما
ريشه در سياستهاي نادرست  دههء اول انقلاب دارد . کاري که متاسفانه
 هنوز خط قرمز محسوب مي شود و بالعکس سعي در تقديس آن دوران داريم .
/ 0 نظر / 3 بازدید