سرانجام در مجلس طرح شد

چندین بار در این مورد نوشته بودم . منجمله  اینجا و  اینجا و  اینجا و  اینجا  و ...

 انتقال "دولت" از تهران می تواند پایانی باشد بر بسیاری از مشکلات لاینحل مردم و

دولت (منجمله ترافیک ، انواع آلودگی ،تراکم جمعیت و معضل مسکن و اجاره بها).

به هر حال امیدوارم زمان اجرای طرح کاهش یابد . حدود ۵ تا ٧ سال (حداکثر)

کافی است . در غیر اینصورت می تواند عوارض دیگری ایجاد کند .

اینجا هم اصل خبر را ببینید .

/ 0 نظر / 22 بازدید