درخواست عدم خريد اوراق مشارکت وزارت راه

برخلاف بیشتر ممالک که وزارت خانه های نفت و صنایع ، پیشرو در آلایندگی

محیط زیست شان هستند ، در ایران - بر اساس بررسی ان جی او های سبز -

وزارت خانه های  راه و  نیرو  مقام های اول و دوم را در تخریب محیط زیست

ایران دارند . لذا مجددآ از همهء هموطنان گرامی خواستارم با تحریم خرید اوراق

مشارکت نامبردگان ، به حفظ محیط زیست سرزمین مان کمک کنند .

شاید منشاء تجدید نظر ایشان در سیاستهای منجر به ویرانی روزافزون

طبیعت مان شود . انشاءالله .

/ 0 نظر / 3 بازدید