پیشرفت یا پیشنفت ؟

امروز در عرض چند دقیقه ده ها میلیارد دلار رفت هوا ! تکنولوژی چند دهه قبل را از

کشورهای دست چندم و با چند برابر قیمت وارد کرده ایم تا فقط روی چند کشور یا

حتی چند نفر را کم کنیم ... به قول دوست گرامی آقایسپهر سلیمی :

... این خبرها این حسن را دارد که خبردار می شویم هنوز نفت داریم .

آنهم "نفتی" که قبلآ فروش رفته و پول آن از "پیش" به صندوق واریز شده یعنی همان

"پیش نفت"  که حالا هم ما داریم آنرا "پیش خور" می کنیم ... تازه آنهم در " سال

اصلاح الگوی مصرف " !؟

فقط چند روز صبر کنید . جشن عاطفه ها ، چشن شکوفه ها ، جشن گلریزان و

خلاصه اینکه بیایید شادی هایمان (یعنی پولهایمان) را قسمت کنیم .

بهزیستی بودجهء کافی ندارد ، آموزش و پرورش سی سال است که کسر بودجه دارد،

بهداشت و درمان که همیشهء خدا مفلس است ، محیط زیست که اصلا بودجه ندارد ...

خدا را شکر که هنوز نفت را داریم و دوستانی که در یک سالن چند ده میلیاردتومانی

بنشینند و در مراسمی چند صد میلیون تومانی روی همدیگر را ببوسند و خرسند

برگردند به مسندهای دنیوی شان . 

/ 0 نظر / 19 بازدید