سفر

دفعهء اولم نبود ... ولی اینکه دفعهء آخرم باشه ... خودم هم نمیدونم !

موقع برگشتن یه دربستی گرفتم که ضبطش هم مثل مدلش بود ، احتمالا 48 .

یه نوار قدیمی هم توش می خوند :

همه به جرم مستی ، سر دار ملامت

می میریم و می خونیم ، سر ساقی سلامت

...

/ 0 نظر / 5 بازدید