... لزوم آموزش

... اصل اول و مهمترین اصل از نظر کنترل ناآرامی های اجتماعی " بازگرداندن اوضاع

به حالت عادی با کمترین هزینه " است . منظور از هزینه به هیچوجه خسارات

مالی نیست . هزینه های انسانی بسیار مهمترند . تلفات انسانی و مجروحین

( از هر دو طرف درگیر ) ، خسارات حیثیتی هر دو طرف - چه از منظر داخلی و

چه خارجی - و محکومیت در افکار عمومی (از هر دو طرف ) ، خسارات اقتصادی

ناشی از درگیری ها یا اعتصابات ، خسارات مستقیم به اموال و اماکن عمومی

و خصوصی ، فشار بر نهادهای درمانی ، قضایی ، انتظامی و ...

همه و همه هزینه  محسوب می شوند . تصمیمات عجولانه و حاد مسئولین ارشد

، برخوردهای عکس العملی و انتقامجویانه ، استفاده از تاکتیک های خشن و غیر

مناسب به شدت هزینه های نظام و مردم را بالا می برند . مشاوره با افراد مسلط

یا حداقل آشنا به مقوله تنش های اجتماعی فوق العاده ثمربخش است . و در اینجا

هم باز به همان معضل عدم آموزش در نیروهای عامل می رسیم ...

/ 0 نظر / 11 بازدید