مديريت بحران

 به هرحال ما اکنون داراي تشکيلاتي تحت عناوين "مديريت بحران" يا "ستاد کاهش آثاربلاياي
طبيعي" يا "ستاد حوادث غيرمترقبه" يا "هلال احمر" و غيره هستيم . با وجود عدم آمادگي يا
حتي عدم کارآيي نهادهاي فوق ، عدم هماهنگي نهادهاي ذيربط معضل ديگري است که بايد
درجاي خود به آن پرداخت .
قطعا کارهاي بسياري درزمينه امداد و نجات هنوز باقي است که بايد به آنها پرداخت . اما
هنوز بزرگترين مشکل ما شيوه شهرسازي است و صد البته اين مقوله از وظايف نهادهاي
امدادي نيست . خانه هايي که بدون رعايت ابتدايي ترين اصول ايمني ساخته مي شوند و
حتي دربرابر يک زلزله شش ريشتري تخريب مي شوند ، کمبود عرض معابر و يا حتي
احداث برج ، دقيقا بر روي يک گسل و ... عواملي هستند که مي توانند ورزيده ترين
نيروهاي امدادي را فلج کنند . خوشبختانه نهادهاي ما امروزکاملا به موارد ذکرشده اشراف
دارند لذا نگارنده ، که تجربياتي درزمينه امداد و اورژانس دارد ، سعي مي کند طي چند
نوشتار به عواملي بپردازد که احتمالا کمتر به آنها توجه مي شود .
عواملي که در " روز واقعه " به بدترين شکل خود را نشان مي دهند ...
/ 0 نظر / 4 بازدید