تحریم تحریم !

             LIVE STOCK EXPORT& LONG DISTANCE TRANSPORTATION BAN  

نهادهای سبز بین المللی چند سالی است که به دنبال برقرای ممنوعیت صادرات دام زنده - به

خصوص در مسافت های طولانی - هستند . البته اخیرا سعی می کنند از هرگونه حمل و نقل

دام زنده " به مقاصد دور " جلوگیری کنند یعنی حتی حمل این دام ها در داخل کشورهای پهناور.

به طور خاص پس از درگیری بین عربستان و استرالیا در چند سال قبل ، این موضوع پررنگ تر

شد . در آن سال یک کشتی بسیار بزرگ باری - طبق معمول همه ساله - دهها هزار گوسفند

را برای ذبح در مراسم حج از استرالیا و نیوزیلند به مقصد عربستان بارگیری نمود . طول سفر

بیش از یک ماه می شد . در همین حین بین چند کشور اسلامی با چند کشور غربی، بر سر نشر

مطالبی که اهانت به مقدسات تلقی شد ، درگیری لفظی صورت گرفت و مثل همیشه صحبت از

تحریم به میان آمد و ... خلاصه عربستان از تحویل گرفتن گوسفندها - به بهانهء بیماری ! - خودداری

نمود و کشتی را به طرف مبدا بازگرداند . در همان حال استرالیا به کشتی اطلاع می دهد تا

هر طور شده یا به عربستان بازگردد و یا در یک بندر عربی پهلو بگیرد ... خلاصه در این کشمکش

در حالیکه کشتی باری در وسط اقیانوس قرار داشت با اتمام آب و علوفه برای دام ها و سوخت

برای کشتی روبرو شد . هیچیک از طرفین حاضر به کوتاه آمدن نشدند و کار به جایی رسید که

ناخدای کشتی شخصا از هر کشور و مقامی - حتی سازمان ملل - استمداد طلبید ...

ملوانان آن کشتی هنوز خاطرهء رعب آور آن روزها را به یاد می آورند که چگونه فریاد و نالهء

گوسفندان تشنه و در حال احتضار تمام عرشه را می لرزاند و آنها به تدریج مجبور می شدند

گوسفندهای بیمار و نیمه جان را به دریا پرتاب کنند .حتی کاپیتان آن کشتی با اشک از آن روزها

یاد می کند ...

هم اکنون گروه های مدافع حقوق حیوانات به شدت مخالف حمل دام زنده به مقاصد دور هستند

و این فقط شامل گوسفند نمی شود بلکه انواع طیور ، خوک ، اسب ، گاو و غیره را در بر می گیرد.

دلایل متعددی برای چنین درخواستی ذکر می شود : حمل بسیار فشرده و زجرآور در محفظه های

بسیار تنگ و تاریک - نرساندن آب و غذا به حیوانات در طول سفر - تلف شدن تعداد زیادی از دامها

و بیمار شدن تعدادی بیشتر - غیر بهداشتی بودن نقل و انتقال - امکان سرایت بیماری از

دامهای بیمار به مصرف کنندگان نهایی ( عمدتا انسان ) - ...

جالب اینکه چندروز قبل سازمان دامپزشکی خودمان با کمال افتخار اعلام کرد امسال تعداد قابل

توجهی گوسفند زنده جهت ذبح در مراسم حج از ایران به عربستان ارسال خواهد شد و در سمت

مقابل مقامات مسئول" آّی تی" به شدت تمامی سایت ها و پتیشن های مربوط به این درخواست

را مسدود کرده اند ، حتی سایت های حاوی اعتراض به مراسم گاوبازی اسپانیا را !!!

به این ترتیب ما به جای تحریم صدور دام زنده دست به تحریم درخواست کنندگان تحریم زده ایم !

... و صد افسوس .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید