پس گرفتن اعتراض

زمانی که برای انتقال مرکزیت سیاسی - اداری از تهران توسط مجمع تشخیص مصلحت

نظام اعلان شد ١۶ سال بود که همان موقع نوشتم بسیار طولانی است و می تواند

علاوه بر خنثی کردن آثار مثبت طرح ، عوارض مضاعفی ایجاد نماید . خلاصه در این خیال

یا بهتر بگویم خوش خیالی بودم که با ارزیابی مجدد ، زمان اجرای طرح به کمتر از نصف

کاهش یابد . تا اینکه در اخبار آمد که قرار است مجموعهء "باغ ملی" در نزدیکی میدان

حسن آباد تخلیه و به عنوان یک اثر ملی تبدیل به یک مرکز گردشگری شود . مساحت

این میدان مشق سابق کمتر از یک در صد مساحت تهران است و تنها ساختمانهای ۴

وزارتخانه در آن واقع شده است . زمان خروج این چند نهاد و تحویل مجموعه به میراث

فرهنگی ده سال اعلان شده ! و ابراز امیدواری ! شده که پس از ١٠ سال این طرح

به تمام اجرا شود !!!

وقتی این را شنیدم بلافاصله متوجه شدم که زمان ١۶ سالهء مجمع خیلی هم عالی

و ضرب الاجلی تعیین شده است ! تازه اگر قرار باشد طرح باغ ملی به ١٠ سال برسد

- که عمرآ چنین شود - اصلا نباید این طرح اجرا شود چون یک ۶ سالی هم دندان روی

جگر بگذارند نهادهای مربوطه باید از تهران خارج شوند و اصلا نیازی به جابجایی فعلی

و دوباره کاری نیست . لذا ضمن پس گرفتن اعتراض قبلی و ابراز ندامت ، به شدت از

همان زمان شانزده ساله حمایت نموده و امیدواریم کار به هزارهء چهارم نکشد .

/ 0 نظر / 11 بازدید