روز واقعه - ۲

... به جهت رعایت حداکثر اختصار سعی می کنم کمتر وارد توضیحات شوم ، لذا

باید این مطب را به ۳ بخش تقسیم کنم :

۱- عوامل انسانی

۲- فضای لازم

۳- تجهیزات ضروری

مجددا یادآور می شوم که هدف این نوشته آموزش مقابله با زلزله نیست بلکه

تنها ذکر مواردی است که تاکنون با آنها مواجه نبوده ایم یا اینکه کمتر مورد توجه

قرار گرفته اند . عجالتآ به مورد اول می پردازم :

عوامل انسانی - مهمترین نقصان ما در این زمینه ، تشکیل بدنهء اصلی آن از

عناصرداوطلب است . اگرچه نقش عناصر داوطلب - به ویژه در امور لجستیک -

بسیارمهم است اما از نظر عملیات نجات و آواربرداری نیاز به کادرهای کاملا

حرفه ای و مجرب داریم . در بسیاری از تیم های نجات خارجی ، حتی عناصر

داوطلب ازمیان کوهنوردان ، صخره نوردان و به ویژه غار نوردان استفاده می شود .

اینکه آوار از کدام جهت برداشته شود ( حرکت از خارج به مرکز ) و اینکه قطعات

آوار چگونه بلند شوند تا موجب ریزش لایه های زیرین نگردد بسیار مهم است و

نیاز به آموزش مستمر و تجربهء کافی دارد که خارج از توان داوطلبین ساده است.

جالب است بدانید اهتمام برخی کشورهای پیشرفته برای شرکت در عملیات

نجات در سوانح خارجی ،تنها جنبهء بشردوستانه ندارد . ایشان بدینوسیله

همواره سعی در آماده سازی و  به روز کردن مستمر نیروهای امداد خود را

دارند ....

/ 0 نظر / 4 بازدید