به صدور بیانیه’ جهانی حقوق حیوانات کمک کنیم

از چند سال قبل صحبت از ارائهء پیش نویس به رسمیت شناختن حقوق حیوانات در سراسر

جامعهء جهانی مطرح بود . تا اینکه حدود یک سال پیش ،  WSPA  با همکاری برخی

نهادهای فعال مدافع حقوق حیوانات نظیر ASPCA  تصمیم به جمع آوری یک میلیون امضا

از سراسر جهان نمودند تا همراه با پیش نویس قطعنامهء مذکور به سازمان ملل متحد

ارائه شود . امروز مجموع امضاهای جمع آوری شده از مرز یک میلیون و دویست هزار نفر

فراتر رفته است و بانیان این مورد تصمیم دارند تعداد امضا های جمع آوری شده را به

۱۰ میلیون امضا برسانند . لطفا به  این  سایت برو ید و درخواست را امضا نمایید .

در سایت " من به حیوانات اهمیت می دهم " در سطر اول نام ، سطر بعد نام خانوادگی

و بعد ایمیل معتبر و بعد نام کشور (انتخاب از لیست) و بعد سن (کمتر و یا بیشتر از ۱۸ سال)

را وارد کرده و روی they matter to me (آنها برایم مهم هستند) کلیک کنید . به احتمال

زیاد یک ایمیل تایید به نشانی اینترنتی شما می آید که پس از تایید شما نامتان در لیست

جهانی ثبت می شود ( برخی سایتها ایمیل تایید نمی خواهند ) . ضمنآ چنانچه گزینهء

KEEP ME UPDATED  را انتخاب کنید (مربع کنار آن را علامت بزنید) ایمیل های اخبار

سایت را در آینده دریافت خواهید کرد . متاسفم که سایت به زبان های پرتغالی و عربی

و فرانسوی و ... متن دارد اما به فارسی خیر . ضمن اینکه حتی در آفریقا بیش از سی

سایت همکار - به زبانهای سواحیلی و ... - وجود دارد اما حتی یک سایت فارسی زبان

چه در داخل و چه در خارج این بیانیه و درخواست امضای آن را درج نکرده اند .
 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید