تونل قمرود ، نمونه ای ناهنجارتر از سد سازی

چندی است که دوستان سبز اشاره به "مافیای سد سازی" در ایران می کنند و اینکه

چون این صنعت حجم بالایی از سرمایه گذاری و بالطبع سوء استفاده را شامل میشود

در نتیجه شاهد ساخت سدهایی در کشورمان هستیم که توجیه اکولوژیک سهل

است،توجیه اقتصادی هم ندارند . البته سالها قبل از ما کشورهای صنعتی به این

معضل برخورده اند و هم اکنون از جمله موارد جنجال برانگیز ساخت یک سد جدید

در آن کشورهاست . بسیاری موارد هم طرفداران محیط زیست موفق شده اند مجوز

قانونی تخریب یک سد را بگیرند ...

بارها عرض کرده ام که الگوی توزیع طبیعی آب را نباید برهم زد . از جمله مهمترین

مواردی که اشاره کرده ام دستکاری در سرشاخه های رود دز و کارون است . منجمله

انتقال بخش عظیمی از آب آنجا به استان کرمان بود که منجر به خشک شدن زاینده

رود و باتلاق گاوخونی و مخلوط شدن آب شور و شیرین در اروندرود شد . چنانچه دبی

یا خروجی یک رودخانه - نظیر کارون که آب شیرین را به دریا می ریزد و موجب تعادل

حیاتی غلظت مواد محلول در آب خلیج فارس می شود - کمتر از حد خاصی شود

آب شور دریا به دلتا و حتی عرض های بالاتر پس زده و موجب تخریب هردو اکوسیستم

آبی شور و شیرین می شود ... در خبرها داشتیم که یک تونل انتقال آب از "سرشاخه"

- های دز به طول ۴٠ کیلومتر به قم رود زده شده تا آب شیرین را به شهرستان قم

منتقل کند . بزودی و حتی در تابستان همین امسال خبرهای تاسف بار زیادی از

کم آبی و خشکسالی در استانهای جنوبی نظیر خوزستان خواهید شنید .

/ 0 نظر / 14 بازدید